Rady pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábory

Rady pro rodiče, kteří posílají děti na letní tábory

zjistit si, kdo letní tábor provozuje (zvláště pokud je to tábor na inzerát);

doprovodit dítě na místo, odkud odjíždí na tábor a osobně je předat vedoucímu oddílu;

zjistit si přesnou adresu pobytu dítěte a termín návratu;

alespoň 2x - 3x napsat dítěti pohled nebo dopis a vyžadovat i od dítěte informace o jeho pobytu;

informovat se u hlavního vedoucího nebo oddílového vedoucího na programovou náplň tábora a věk, popřípadě kvalifikaci oddílových vedoucích (zkušenosti z práce s dětmi, další osoby, které celoročně s dětmi pracují);

pro dítě by měl být tábor součástí prázdninového programu. Dítě nesmí mít pocit, že je tam dáno „za trest“ nebo z důvodu, že rodiče například odjíždějí do zahraničí a dítě nechají v ČR;

pokud dítě napíše o negativních zkušenostech ze svého pobytu (například nedostatek stravy, nadměrná fyzická zátěž, tělesné tresty apod.) prověřte si tyto skutečnosti (osobní návštěva tábora, písemný dotaz na hlavního vedoucího);

vybavit dítě dostatečným množstvím léků, které pravidelně užívá, a informovat o tom lékaře nebo zdravotní personál, který má být součástí vedení tábora;

informovat vedoucího oddílu o případných zdravotních omezeních dítěte, sdělit, zda je plavec, či neplavec;

po návratu dítěte z tábora mít čas na povídání o průběhu celého pobytu, pokud dítě hovoří o negativních skutečnostech, prověřit si je;

dojde-li k nápadné změně chování, nechuti hovořit o pobytu, programu, kamarádech, vedoucích nebo jeví známky fyzických trestů - kontaktovat některé rodiče dětí ze stejného oddílu, jak na tento pobyt reagují jejich děti;

pokud dítě nechce o negativních skutečnostech hovořit s rodiči, obrátit se na odborníky (například na rodičovskou poradnu Linky bezpečí, tel. č.: 840 111 234, která je v provozu každý všední den odpoledne, případně na hlavní číslo 116 111 - 24 hodin denně);

v závažných případech se obrátit na Policii ČR;

pokud se vyskytnou závažná podezření, že mohlo dojít k trestné činnosti, obrátit se na Policii ČR.